Allmenne vilkår

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer  informasjon Allmenne vilkår finner du her <http://www.sveawebpay.no/PageFiles/289/Allmenne%20vilk%c3%a5r%20kontokreditt%20K201401.pdf> . Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her <http://www.sveawebpay.no/kontovilkar/>

RÅD

Les igjennom teksten over og tilpass de vilkår som gjelder din nettbutikk. For mer informasjon om netthandel vises det til: http://www.forbrukerradet.no/dine-retti … netthandel <http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/netthandel>

Vivieres personvern policy

Vi i Viviere AB beskytter din personlige integritet ved behandling av dine personopplysninger og streber alltid etter et høyt nivå av databeskyttelse. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi i Viviere AB samler inn og bruker dine personopplysninger. Vår policy beskriver også hvordan vi samler inn informasjon på en lovlig og pålitelig måte og den beskriver også dine rettigheter. Kontakt oss hvis du har spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger og hvordan vi arbeider med personvern og databeskyttelse på adressen nedenfor. Vi tar skritt for å sikre at dine personopplysninger alltid er beskyttet hos oss og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregler og våre interne retningslinjer og rutiner.

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Viviere AB er personopplysningsansvarlig og kan kontaktes på følgende adresse:
Viviere AB
Org nr: 556821-8316
Adresse: Rangelvägen 23, 47535 Grötö
Tel: 0760-086178
info@viviere.se

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn informasjon som du gir oss ved at du f.eks. gjør en bestilling av våre produkter og eller ved varsel til våre nyhetsbrev.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Viviere AB samler inn de personopplysningene som trengs for å kunne utføre tjenester i form av levering og sending av produkter/bestillinger til riktig adresse, men også for å kunne sende tilbud av ulike former. Personopplysninger er alle slags opplysninger som alene eller i kombinasjon med andre opplysninger kan knyttes til en fysisk person som er i live. Vanlige personopplysninger er navn, personnummer og kontaktinformasjon.

Hva er formålet med behandlingen av dine personopplysninger?

Dine personopplysninger kan brukes til å levere varen du har kjøpt hos oss eller for å sende e-post med relevant informasjon. Vi kan også, om du ikke skriftlig har reservert deg mot slik markedsføring, bruke dine personopplysninger til utvikling og forbedring av våre tjenester, samt statistikk.